Search

בית הספר התל אביבי לשירה הוקם כדי לעודד כתיבת שירה ואהבת שירה

בית הספר מבוסס על שני עקרונות.

ראשית, על המחשבה שכותבות וכותבי שירה זקוקים בראש וראשונה למרחב בטוח, מוגן, רציני ומנוסה אך לא שיפוטי, שיעניק לשיריהם עינים מבינות ומבט רואה ומעודד.

ושנית, על התפיסה שדרך המלך להבין ולאהוב שירה בכלל, ולכתוב שירים טובים יותר בפרט, היא להתוודע לשירתם של משוררות ומשוררים אחרים – לקרוא שירה עתיקה לצד שירה בת זמננו, שירה קלסית לצד שירה מודרנית, יצירות  מופת לצד שירה שנויה במחלוקת, שירה עברית לצד שירה מתורגמת, שירת אהבה לצד שירת זעם ובדידות, שירה חברתית לצד שירה אישית, שירה מופנמת לצד שירה מוחצנת, שירה פרועה ופראית לצד שירה מאופקת או מעודנת – שירה מכל הסגנונות והזמנים והצורות. 

הקורסים בבית הספר יהיו משלושה סוגים.

רוב הקורסים ישלבו כתיבת שירה עם קריאת שירה, כלומר סדנה עם סמינר. מצד אחד תינתן תשומת לב אוהדת וקשובה לשירי המשתתפות והמשתתפים בסדנה, אך במקביל הקורס יוקדש להכרות מעמיקה ושיטתית ככל האפשר עם שירה מסוג מסויים – למשל, סדנה המוקדשת לשירת אהבה ואי-אהבה; או לשירה שעוסקת בשירה עצמה ובכתיבתה; או לשירה שמוקדשת לרגשות קשים כזעם, פחד, בושה; או לשירת אימהות ואבהות; או לשירה שמתמקדת בגוף, כמיהותיו ויסוריו; או לשירה שמתמקדת בסוגיות של מגדר; בילדות; בזיכרון; בבדידות; בעקירה ובהגירה; בלידה ומוות; וכך הלאה.

כל סדנת-סמינר כזאת תעודד את המשתתפות והמשתתפים לכתוב שירים ולשתף אותם בסדנה (רק תעודד – השיתוף אינו חובה), אך בה בעת תאפשר להם להתוודע למגוון רחב של מקורות השראה – יצירות מופת קלסיות, שירים בולטים של משוררות ומשוררים בני זמננו, תרגומים משמעותיים משפות עתיקות ומודרניות, שיריהם של המשתתפים האחרים בסדנה – ותעניק להם מידע פואטי והיסטורי מעמיק, מקורי ומהימן.

במקביל, יוצעו גם סדנאות שיתרכזו בכתיבה בלבד, וסמינרים שיתרכזו בקריאה בלבד – של משוררות ומשוררים בני זמננו לצד שירה עברית קלסית, של שירה תנ"כית או של שירה סינית, של משוררים כביאליק, לאה גולדברג,  יונה וולך, חזי לסקלי, ארז ביטון ורבים אחרים. 

רוב הסדנאות ייערכו בסלון ביתם המרווח של רינת ואלי הירש בלב תל אביב, אבל יוצעו גם סדנאות בזום למי שמעדיף או מתגורר הרחק.