חיפוש

אלי הירש כותב שירה

רעש, עכשיו 1987
טיול בשלושה, הקיבוץ המאוחד 1997
מוזיקה חדשה, חרגול 2008
גני תל אביב התלויים, הקיבוץ המאוחד 2013
שברים ורעש, הוצאת קשב לשירה 2016

בקרוב.

 

משהו מעבר לאושר