Search

סדנת קריאה בשיר השירים

לכתוב ולקרוא שירה עם אלי הירש

 

מועד הסדנה עדיין לא נקבע.

לפרטים נוספים והבטחת מקום בסדנה (ללא כל התחייבות מצד הנרשם), אפשר לפנות כאן.