Search

אלי הירש, שלושה ארמונות

לפני שש עשרה שנים, בסתיו 1994, נסענו לטיול משפחתי באיטליה. טיילנו קצת באומבריה והרבה בטוסקנה. נסענו שלושה: נתי אני ודריה – בתנו הבכורה, שהיתה אז בת שלוש.

כמה חודשים אחרי הטיול התחלתי לכתוב שיר ארוך ומשונה שהפך לספר השירים השני שלי, "טיול בשלושה" (הספריה החדשה 1997). לספר או לשיר היתה גם כותרת משנה, שאפשר ללמוד ממנה משהו על אופיו – "סיפור מסע בתשעים ושש סונטות".

"טיול בשלושה" מתעד שישה ימים מתוך הטיול, שנמשך כשלושה שבועות. שלושת השירים המצורפים עוקבים אחרי השעה הראשונה שלנו בסיינה, והם מוקדשים לכיכר סלימבני.

CCF20092010_00002

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

CCF20092010_00003

אלי הירש, טיול בשלושה, הספריה החדשה