משוררים ואלוהים

תשעה מספרי התנ"ך הם ספרי שירה מובהקים – ישעיהו, ירמיהו, תריעשר, תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, איכה וקהלת – ושירים לא מעטים (כשירת דבורה ושירת הים) משובצים בספרי תנ"ך נוספים. לשירה ולמשוררים תפקיד מהותי, מכונן, בעיצוב הטקסט המקראי, ומתוך כך בעיצוב דמותו המקראית של אלוהי ישראל – קולו, רצונותיו, רגשותיו, ערכיו ותמונת עולמו. בהרצאות נתוודע ליופייה המיוחד של השירה המקראית, נצביע על האתגרים הפרשניים המרכזיים הכרוכים בהבנתה, וננסה להבין את מעורבותו של האל ביצירתה ובקריאתה.
במהלך ההרצאות נגלה שהשירה המקראית מעוררת בנו רגשות סותרים: מצד אחד חוויות עמוקות של קרבה, הזדהות וכמיהה, שמקורן ביופייה הגדול של השירה המקראית ובתפקיד המרכזי שהיא ממלאת בזכרוננו הלשוני, ומצד שני תחושות סבוכות של מרחק, ספק, זרות, אי הבנה, ביקורת ורתיעה. ננסה לבחון דרכי התמודדות שונות עם הקונפליקט הזה, ונתחקה אחרי עקבותיו בשירה המקראית עצמה.

משוררים ואלוהים – שער לשירה מקראית.

קורא שירה

הטור אלי הירש קורא שירה מופיע מדי יום שישי במוסף הספרותי של ידיעות אחרונות. האתר הוא גירסה מקוונת של הטור, שמאפשרת לגלוש [...]

להמשך >

עדכונים בדוא"ל

כתובת הדוא"ל של הנמען:

חיפוש

 

ארכיון